Planning: 
Sato Toshihiko 
Series Structure: 
Brother Noppo 
Series Co-Structure: 
Akahori Satoru 
Original Concept: 
Itou Takehiko
Character Design: 
Saito Takuya 
Mecha Design: 
Nakahara Rei 
SFX Director: 
Tanaka Hideyuki 
Background Directors: 
Matsumiya Masazumi
Nagafusa Shin'ichi 
Uchiyama Makoto 
Photography Directors: 
Moriguchi Youske 
Fukuda Takeshi 
Music: 
Matsui Tadashige 
Ryuu Tetsushi 
Music Producer: 
Ozeki Yuuji  from 'Gabby Office' 
Creation Producer: 
Umehara Masaru 
Storyboard Producer: 
Akahori Yoshihiro 
Public Relations: 
Takatsuka Yuka  from TV Tokyo 
Direction: 
Negishi Hiroshi 
Producers: 
Shimizu Mutsuo 
Yamazaki Tateshi 
Kato Hiroshi 
from TV Tokyo 
from Asatsu 
from Ashi Productions
Production: 
TV Tokyo 
Asatsu 
Ashi Productions
Lamune: 
Kusao Takeshi 
Da Cider: 
Yao Kazuki 
Milk: 
Yokoyama Chisa 
Cocoa: 
Tamagawa Sakiko 
Lesuka: 
Matsui Naoko 
Tama-Q: 
Koujiro Chie 
Don Harumage: 
Iizuka Shouzou 
King Yokkora III: 
Kimotsuki Kaneta 
Heavy Metal-ko: 
TARAKO 
Shirukorn: 
Sugahara Jun'ichi 
Assarm: 
Umezu Hideyuki 
Buruman: 
Mashiba Mari 
Kiriman: 
Narahashi Miki 
Brendon: 
Yanada Kiyoyuki 
Zenzain: 
Nakahara Shigeru 
Ceylorm: 
Tobita Nobuo